Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 

Baklava Pistachio
$28.00

Kataifi (Konafa) Pistachio
$28.00

Nonpareils
$20.00 1/2lb.


Made in NYC Kosher
Copyright © 2016 Mansoura® Pastries