Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 

Kataifi (Konafa) Pistachio
$28.00

Candied Pistachios
$40.00 lb.

Basbousa
$16.00


Made in NYC Kosher
Copyright © 2017 Mansoura® Pastries