Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 

Jordan Almonds
$12.00

Nonpareils
$17.50 1/2lb.

Kataifi (Konafa) Pistachio
$25.00


Made in NYC
Kosher
Copyright © 2014 Mansoura® Pastries