Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 

Kataifi (Konafa) Pistachio
$30.00

Nonpareils
$20.00 1/2lb.

Greybeh Cookie Tin
$22.00


Made in NYC Kosher
Copyright © 2017 Mansoura® Bakery