Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 

Baklava Assortment Tin
$36.00

Basbousa
$16.00

Kataifi (Konafa) Pistachio
$25.00


Made in NYC Kosher
Copyright © 2015 Mansoura® Pastries