Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 


Baklava Assortment Tin
$32.50

Kataifi (Konafa) Pistachio
$24.00

Baklava Pistachio
$24.00


Made in NYC
Kosher
Copyright © 2014 Mansoura® Pastries