Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 


Roasted Pistachios
$12.00

Glacé Orange Peel
$35.00 lb.

Kataifi (Konafa) Pistachio
$25.00


Made in NYC Kosher
Copyright © 2015 Mansoura® Pastries